Analityka

  • Koło Naukowe Metod Ilościowych

    Jesteśmy grupą studentów, którzy rozwijają zaawansowane metody analityczne na gruncie praktycznym. W tym celu powstało Koło Naukowe Metod Ilościowych przy Katedrze Statystyki na Wydziale Zarządzania UG, które działa od 2002 roku. Wszelkie działania podejmowane przez KNMI mają na celu osiągnięcie „dojrzałości analitycznej”, niezbędnej do poszukiwania prawdy w informacjach będących obiektem naszych badań. Oprócz sporego entuzjazmu, milionów pomysłów, cieszymy się również wsparciem pracowników naukowych naszego wydziału. Wysoka jakość to cecha, która najlepiej opisuje charakter naszych działań.