Architektura

 • ARCHIKULTURA – koło naukowe studentów specjalności Projektowanie w Krajobrazie Kulturowym

  Cele koła:
  -realizacja interdyscyplinarnych działań projektowych i interwencji artystycznych w przestrzeni publicznej, zwiększających jakosć życia mieszkańców i użytkowników danego miejsca oraz wartość estetyczną przestrzeni; -zdobywanie wiedzy i danych o jakości i charakterze przestrzeni publicznej niezbędnych do społecznie wartościowych realizacji projektowych;
  -rozwijanie umiejętności konstruktywnej krytyki otaczającej nas przestrzeni publicznej w celu dostrzegania i rozwiązywania istotnych problemów projektowych w krajobrazie kulturowym;
  -realizacja projektów o charakterze edukacyjno-aktywizującym skierowanych do lokalnych społeczności;
  -rozwijanie naukowo-projektowej współpracy z innymi ośrodkami naukowymi i instytucjami państwowymi;
  -poszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych członków Koła Naukowego;

 • Brygada Urbanistyczno-Architektoniczna – BUA

  BUA to grupa studentów, którzy postanowili, że chcą robić coś więcej, niż tylko studiować. Architektura i urbanistyka to zbyt ważne tematy żeby tak po prostu ograniczać się do tego, co oferuje nam program nauczania. Żeby chwycić branżę i być jak najlepszymi projektantami w przyszłości, czerpiemy doświadczenie z wielu różnych źródeł.

 • Koło Naukowe Hulaj Urban Squad

  Naszą pasją jest doświadczanie miasta we wszelkich jego odsłonach, w szczególności architektury, urbanistyki, ekologicznych form transportu miejskiego, dziedzictwa kulturowego i jego historii.
  Uwielbiamy poznawać nowe miejsca, jeżeli doliczyć do tego trochę wysiłku fizycznego i odhaczenia w tym tygodniu bycia na siłowni, naszym zdaniem warto!
  Poprzez nasze wyjazdy chcemy rozwijać się i wzbogacać naszą wiedzę oraz umiejętności z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki oraz wszystkimi związanych z tymi tematami zagadnień.

 • Koło Naukowe Konstrukcji Betonowych "Żelbet"

  Jesteśmy studentami, których pasją jest żelbet - począwszy od architektury, poprzez konstrukcje, aż do etapu wykonawstwa.
  Pracujemy nad projektami naukowymi, prowadzimy działalność popularyzatorską i dydaktyczną, aktywnie uczestniczymy w konferencjach i warsztatach tematycznych.
  Ważnym celem działaności jest również zapewnienie członkom warunków i możliwości do rozwoju w dziedzinach leżących w polu zainteresowań Koła oraz popularyzowanie zdobytej wiedzy i umiejetności poprzez udział w imprezach typu konferencje, seminaria, targi, wystawy itp.
  Możemy pochwalić się wyjazdami na budowy w celu poszerzenia wiedzy na temat wykonawstwa i zarządzania budową.

 • Koło Naukowe Konstrukcji Stalowych KoKS

  Koło Naukowe Konstrukcji Stalowych działa przy Katedrze Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
  Głównym celem działalności KoKS jest poszerzanie wiedzy na temat projektowania i wytwarzania konstrukcji stalowych.

 • Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji KOMBO

  Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji KOMBO (uprzednio Koło Naukowe Mechaniki Budowli KoMBo), działające na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, jest zgraną grupą aktywnych studentów, wciąż szukających nowych wyzwań. Zajmujemy się szeroko pojętą działalnością dotyczącą zagadnień mechaniki konstrukcji. Bierzemy udział w różnego rodzaju konkursach, organizując przy tym własne, spośród których najważniejszym jest ogólnopolski wyKOMBinuj mOst. Angażujemy się także w samopomoc studencką, przygotowując materiały dydaktyczne oraz spotkania zadaniowe (tutoriale) dla studentów młodszych roczników, ponieważ stawiamy na wszechstronny rozwój nie tylko naszych członków, ale też studentów spoza Koła. Nie boimy się nowych dróg rozwoju, systematycznie osiągamy kolejne cele, które przed sobą stawiamy. Nie zapominamy przy tym o dobrej zabawie!

 • Koło Naukowe Młodych Mostowców Politechniki Gdańskiej "MOST WANTED"

  Zrzeszające studentów politechniki gdańskiej, koło naukowe młodych mostowców „Most Wanted”, zostało utworzone w listopadzie 2014 roku. Inicjatywa utworzenia koła wynikała z chęci pogłębiania i rozwijania zainteresowań związanych z budownictwem mostowym. Naprzeciw tym oczekiwaniom wyszli pracownicy katedry transportu szynowego i mostów politechniki gdańskiej, którzy wspierając wszelkie inicjatywy, umożliwili współudział w przeprowadzanych badaniach naukowych, otwierając tym samym przed członkami koła możliwość poznania strony praktycznej tej dziedziny inżynierii. Opiekunem naukowym koła jest dr inż. Anna Banaś.

 • Koło Naukowe Projektowania Parametrycznego

  Celem działalności Koła jest poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie rozwoju technik architektonicznego projektowania komputacyjnego i cyfrowej fabrykacji. KNPP stanowi przestrzeń do badania możliwości nowoczesnych narzędzi do wspomagania projektowania oraz tworzenia własnych procedur wykorzystywanych na różnych etapach procesu projektowego, zdobywania i wymiany doświadczeń między członkami Koła a innymi podmiotami oraz popularyzacja indywidualnych osiągnięć członków Koła w powyższym zakresie.

 • Laboratorium Ewolucji Miejskich "LEM-ur"

  "Laboratorium Ewolucji Miejskich - koło naukowe studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
  "

 • Studenckie Wydziałowe Koło Naukowe "The Beauty of StructureS (BOSS)

  Jesteśmy grupą studentów szczególnie zainteresowanych konstrukcyjnym aspektem architektury. Zajmujemy się działalnością wykraczającą poza szarą rzeczywistość chodzenia na uczelnie. Realizujemy prawdziwą ideę studiowania poprzez pogłębianie naszych umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi do analizy konstrukcji, projektowania architektonicznego oraz graficznego. Poprzez nasze projekty poszerzamy wiedzę na temat nowoczesnych technologii i ich adaptacji w obiektach architektonicznych. W trakcie cotygodniowych spotkań rozwijamy umiejętność logicznego myślenia oraz pracy w grupie.