Automatyka

 • Koło Naukowe Konstruktorów Pojazdów

  Głównym celem działalności KNKP jest propagowanie wiedzy praktycznej wśród studentów Wydziału Mechanicznego. Tworzymy pojazdy, które biorą udział w międzynarodowych konkursach, ale także rozwijamy swoje zdolności i pasje poprzez prace projektowe i warsztatowe.

 • Koło Naukowe Safe IDEA

  Jesteśmy grupą zapaleńców Automatyki i Robotyki, zrzeszeni w kole naukowym SAFEidea przy Katedrze Systemów Decyzyjnych. Obecnie pracujemy nad projektem dość skomplikowanym projektem quadrocoptera, budowy ramienia robota, oraz czegoś co mamy nadzieję zapewni wiele rozrywki, czyli działa Gaussa.

 • Naukowe Koło Automatyki Napędu Elektrycznego

  Naukowe Koło Automatyki Napędu Elektrycznego nastawione jest na zdobywanie umiejętności i wiedzy przydatnych w zawodzie inżyniera po ukończeniu studiów. Najskuteczniejszym sposobem na ich zdobycie jest metoda „learning by doing”, czyli w naszym wypadku rozwiązywanie realnych problemów występujących podczas wykonywania projektów od ich fazy koncepcyjnej do fazy wykonania prototypu.

 • Naukowe Koło Robotyków "Robotica"

  Koło zajmuje się rozwijaniem i pogłębianiem zainteresowań w dziedzinie automatyki, robotyki i biomechaniki przy uwzględnieniu zagadnień związanych ze sterowaniem kinematyką, dynamiką i rozwiązaniami konstrukcyjnymi poznawanych obiektów.

 • Naukowe Koło Studentów Automatyki – NKSA

  Naukowe Koło Studentów Automatyki (NKSA) to rodzaj działalności studentów, którzy oprócz trudu studiów, chcą dowiedzieć się czegoś więcej. Do tego wyjątkowego stowarzyszenia może przyłączyć się każdy kto jest studentem Politechniki Gdańskiej oraz zaliczy wstępny test rekrutacyjny. Koło naukowe to przede wszystkim dostęp do aparatury laboratoryjnej będącej w posiadaniu Politechniki, pomocy ze strony starszych i doświadczonych kolegów.

 • Studenckie Koło Automatyków SKALP

  Podstawowym i najważniejszym celem działalności Studenckiego Koła Automatyków SKALP jest zapewnienie swoim członkom możliwości i warunków do rozwoju i kształcenia się w dziedzinie automatyki i robotyki. Koło osiąga wymienione wyżej cele poprzez bezpośrednią wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy swoimi członkami, organizację wykładów i warsztatów, na których przekazywana jest praktyczna wiedza, uzupełniająca w miarę możliwości program studiów, udział w seminariach poświęconych automatyce i robotyce, zachęcanie i wspieranie w tworzeniu projektów oraz organizację środków do realizacji projektów prowadzonych przez swoich członków.