Biomechanika

  • Naukowe Koło Robotyków "Robotica"

    Koło zajmuje się rozwijaniem i pogłębianiem zainteresowań w dziedzinie automatyki, robotyki i biomechaniki przy uwzględnieniu zagadnień związanych ze sterowaniem kinematyką, dynamiką i rozwiązaniami konstrukcyjnymi poznawanych obiektów.