Edukacja Zdrowotna

  • Koło Naukowe Rekreacji Ruchowej i Promocji Zdrowia

    Koło naukowe RR i PZ prowadzi cykliczne badania naukowez zakresu pozytywnego zdrowia fizycznego ludzi w różnym wieku. Zajmuje się programowaniem, realizacją i analizą efektywności treningu zdrowotnego prowadzonego w różnych formach dla różnych grup odbiorców w ramach profilaktyki pierwotnej i wtórnej.

  • Studenckie Koło Naukowe Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

    Celem działalności koła jest kształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu, szerzenie wiedzy z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz prowadzenie badań naukowych i udział w konferencjach naukowych.

  • Studenckie Koło Naukowe Psychologii Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej PsychActiv

    Do Studenckiego Koła Naukowego Psychologii Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej PsychActiv należą osoby zainteresowane badaniami naukowymi dotyczącymi psychologicznych aspektów funkcjonowania człowieka w kontekście aktywności fizycznej. Główne cele działalności PsychActiv związane są z popularyzacją wiedzy psychologicznych dotyczącej uwarunkowań zdrowia, sposobów jego promocji oraz przeciwdziałania czynnikom ryzyka (prowadzenie badań naukowych z zakresu psychologii zdrowia i aktywności fizycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie celowego działania w aktywności fizycznej, psychologicznych czynników związanych z aktywnością fizyczną, które działają ochronnie w sytuacjach trudnych i stresujących oraz profilaktyki zachowań ryzykownych u młodzieży, a także psychospołecznych uwarunkowań uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej).