Ocena jakości produktów

  • Naukowe Koło Cargo

    Koło zajmuje się ocena jakości produktów w cyklu ich życia, ze szczególnym uwzględnieniem jakości sensorycznej, mikrobiologicznej i prozdrowotnej, identyfikacją zafałszowań produktów i sposoby/metody ich wykrywania.